แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1

watana's picture

จงเติมคำที่ใช้สระ เอะ ให้มีความหมาย

๑. คุณอาปลูก ...........ฟางขาย

๒. วันนี้แม่ ...............ออกไข่สองฟอง

๓. น้อยชอบเล่นหมาก ...............กับเพื่อน

๔.ฉันร้องเพลงจน ............คอ

๕. ฉันใช้ ..............ร้อยด้าย

ตอบ  1 เห็ด 2 เป็ด 3 เก็บ 4 เจ็บ 5เข็ม

 จงอ่านประโยคและนับจำนวนสระต่อไปนี้

๑. แม่วัวตัวโตมากินหญ้าที่ริมน้ำ (สระ อัว)  มี .............คำ

๒. พ่อชอบทานขนทครก (สระ ออ)  มี ............คำ

๓. คุณครูเตือนให้เราตัดเล็บ ( สระ เอะ) มี ...........คำ

๔. เราใช้เข็มเย็บเสื้อให้น้อง (สระ เอะ) มี ..........คำ

๕. กบตัวเล็กกระโดดเกาะใบบัวที่ริมบึง (สระ อัว) มี ............คำ

๖. พ่อของพลอยชอบนอนตอนเย็น (สระ ออ) มี ...................คำ

๗.ฉันเดินเตะเก้าอี้จนเท้าเจ็บ (สระ เอะ) มี .................คำ

ตอบ 2,2,1,2,2,6,2 คำ

 

ให้บอกชื่อสัตว์ มาตราตัวสะกดแม่ (ก กา)

...................              ...........................                  ..............................

 

...................              ............................                 ................................

 

....................             ...........................                  ...............................

อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม

            พลอยเป็นเด็กดี เรียนเก่ง พูดจาไพเราะ เพราะพลอยขยันอ่านหนังสือเรียน คุณแม่พาพลอยไปว่ายน้ำที่

สระน้ำในหมู่บ้านทุกวัน ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรง พลอยบอกแม่ว่าชอบทานผักและผลไม้ แม่จึงพาไปซื้อผักและ

ผลไม้ที่ตลาด

๑.พลอยเรียนเก่งเพราะอะไร

ตอบ ........................................................................................

๒.พลอยมีร่างกายเป็นอย่างไร

ตอบ ........................................................................................

๓.กีฬาชนิดใดที่พลอยชอบเล่น

ตอบ ........................................................................................

๔. พลอยชอบทานอะไร

ตอบ ........................................................................................

๕.พลอยเป็นเด็กนิสัยอย่างไร

ตอบ ........................................................................................

 เฉลย ๑.ขยันอ่านหนังสือ ๒.แข็งแรง ๓. ว่ายน้ำ ๔.ผักและผลไม้ ๕.เด็กดี